Přidat na Seznam.cz  

Nová Benešova třída

2013-2025

Centrální část Benešovy třídy je od roku 2014 hotová, zbývá dokončit její severní a jižní část bulváru

Benešovka

POLOHA NA MAPĚ

VIZUALIZACE

Benešovka | pohled na krytý chodník s pylonem

Střed Benešovy třídy

Centrální část Benešovky

Benešovka | ptačí pohled na celou lokalitu

INFO

Cena výstavby 1. etapy: cca. 190 mil. Kč (dotace EU 50 mil. Kč)

Cena výstavby 2.-5. etapy: cca. 990 mil. Kč

Odhad začátku 2.-5. etapy: 2020/21

Předpoklad dokončení: 2025

Architektonický koncept: arch. Alexander Pur a Marcel ZadrobílekHODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Léto 2018: Připravuje se projektová dokumentace pro 2. až 5. etapu

TIMELAPSE VIDEO Z REKONSTRUKCE

POPIS

Lokalita bulváru Benešovy třídy začala vznikat v 70. letech 20. století jako Marxova třída. Benešovka měla být hlavním bulvárem a pulzující tepnou obchodů pro rozvíjející se Hradec. Po změně kurzu se ovšem původní myšlenka začala vzdalovat se vznikem supermarketů. Jelikož se do Benešovky v průběhu let skoro neinvestovalo, rychle zchátrala.

Benešova třída tvoří dnes důležité místo pro bydlení. Novým pojetím se vytvoří centrální bod Moravského předměstí. Je navržena vkusná varianta, která změní a zmodernizuje Benešovu třídu, prosvětlí její místa, vytvoří novou zeleň a vybuduje důstojné místo pro dnešní a budoucí potřeby obyvatel.

Bylo vytvořeno nové prostranství, které je bez bariér. Využití ploch veřejného parteru šlo ve prospěch zelených parkových ploch a na zlepšení klimatu lokality. Je zde také zřejmý vznik fontán a vodotrysků.

Dopravní situace doznala řady změn. Uprostřed byl vytvořen kruhový objezd, který umožní otáčení vozidel už ve středu Benešovky, nebude se tedy muset obracet až na konci dlouhého bulváru. Došlo ke zvýšení parkovacích míst a bezpečnostní situace kolem parkování.

Nově Benešovce dominuje vysoký pylon, pod kterým vede zastřešený chodník, kolem kterého jsou vodotrysky. Zejména v letních měsících to ocení místní obyvatelé.

Nakonec se zvýšila i estetická hodnota prostředí.    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU