Přidat na Seznam.cz  

Proměna Velkého náměstí

~ 2022

Velké náměstí se již zanedlouho dočká očekávané proměny. Zmizí díry, asfalt i mnoho parkovacích míst

Pohled na novou tvář Velkého náměstí, parkovacích míst bude kolem 120


…………..

INFO

Zahájení výstavby: 20??                                                Dokončení: 20??

Počet akcí ročně: cca. 7                                                  Počet vysazených stromů: cca. 11 akátů

Parkovací místa na náměstí: cca. 120                     Nová místa v uličkách: cca. 50

Cena výstavby: cca. 160 mil. Kč                                 Interaktivní prvky: Fontána na SMS

Architektonický koncept: ARN Studio                    Investor: Město Hradec Králové

…………..

HODNOCENÍ

Miniaplikace
ANKETA

Miniaplikace

STAV PROJEKTU

Stavba se řeší na úřadě v Hořicích, je ve fázi před zahájením stavby

Osvětlené náměstí v noci

Osvětlené náměstí v noci

POPIS

Koncepce nového řešení vychází ze snahy potvrdit historickou stopu tohoto místa a navázat na jedinečnou atmosféru bez historických parafrází. Spojnice dvou městských bran na západní a východní straně vytvářela od dávnověku hlavní cestu napříč opevněným pahorkem a byla živnou tepnou pro obchod, který vzkvétal především na její severní straně.

Ve vítězném návrhu ateliéru ARN Studio je tato cesta hlavní kompoziční osou, komunikační páteří celého řešení. Její směr je zvýrazněn řadou sloupů a odlišnou strukturou dláždění a podélným odvodňovacím žlabem z kamenných desek. Prostor mezi sloupy vymezuje plochy pro parkování osobních vozidel. Plocha na sever od této osy je území s čilým městským životem, místem pro obchod a shromažďování. Parter v podloubí i mimo něj dává této straně předpoklady pro vznik dalších aktivit, pro posílení vzájemné komunikace mezi lidmi.

Plocha na jih od kompoziční osy má více oficiální charakter. Převažují budovy bez obchodního parteru. Je to strana zasvěcená zejména duchovnímu světu. Stávající stromová alej před bývalou jezuitskou kolejí je revitalizována a rozšířena – vytváří se zde nová promenádní cesta. Nová promenáda má přímou vazbu na prstenec terasových zahrad lemující střed starého města. Lavičky a drobný městský mobiliář dávají této straně spíše lázeňský charakter.

Mezi nové prvky na náměstí bude patřit fontána na SMS, která bude nasvícena různými barvami. Do popředí se dostane také Mariánský morový sloup a starodávná kašna. Předzahrádky restaurací budou zřejmě v jednotném stylu.

PODOBNÉ PROJEKTY

Žižkovy sady a severní terasy

Lávka přes Labe

Nový fotbalový stadion

VŠECHNY PROJEKTY

ČLÁNKY

2/2014 Příprava Velkého náměstí pokročila

9/2011 Z Velkého náměstí nebude parkoviště, ale náměstí

POLOHA NA MAPĚ

Poloha Velké náměstí

PAMÁTKY HISTORICKÉHO JÁDRA

Bílá věž
Katedrála sv. Ducha
Barokní bývalá radnice
Kanovnické domy
Nanebevzetí Panny Marie
Mariánský morový sloup
Galerie moderního umění
Dům U Špuláků
Špalkův obchodní dům
Historická kašna
Biskupská rezidence
Schodiště Bono Publico
Jižní a Kanovnické terasy

VIZUALIZACE

Předzahrádky na Velkém náměstí

Osvícená fontána na náměstí

Výhled na Velké náměstí z Bílé věže

Prokoukne i ulice V Kopečku    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU