Přidat na Seznam.czStará nemocnice ožije. Vzniknou potřebné péče DIOP a NIP

4. listopadu 2019 11:54. /Autor ~ REDAKCE / # 2 MIN. / AKTUALITY

Vstup do Staré nemocnice v Nezvalově ulici

HRADEC KRÁLOVÉ – V Hradci bude realizováno zdravotnické centrum DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) a NIP (následná intenzivní péče). Fakultní nemocnice na tuto službu v těchto prostorách vypsala zkraje roku výběrové řízení. Nový nájemce bude tuto péči provozovat a upraví i prostory nemocnice. Nejbližší NIP je až v Broumově nebo Nymburku.

Služba NIP je méně známější než JIP, ale přesto nesmírně důležitá. Nemocní, kteří už nejsou v přímém ohrožení života, jejich stav je víceméně stabilizovaný, byť vážný, se přesouvají právě na následnou intenzivní péči. Uvolňují tak prostor dalším ohroženým pacientům, kteří přijíždějí na ARO a JIP.

Z NIP se pak mohou buď vrátit do běžného chodu, pokud se zdravotní stav zlepší natolik, nebo zde takzvaně v klidu a bez bolesti dožít poslední chvíle svého života, tedy v případě, že se stav vyvine časem nepříznivě.

Oddělení následné péče (NIP) je lůžkovým zařízením, které poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronického onemocnění, ale jejich zdravotní stav nadále vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu základních životních funkcí. NIP je určen nemocným, kteří jsou dlouhodobě závislí na umělé plicní ventilaci a potřebují dlouhodobou intenzivní péči.

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je pracovištěm, které poskytuje dlouhodobou intenzivní lékařskou péči spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí. Věnuje se nemocným po neurochirurgických operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové buňky nedostatkem kyslíku. Vyléčení pacienti se předávají do rehabilitační či domácí péče.

Po stavebních úpravách vznikne toto centrum v hlavní budově Staré nemocnice, bývalé neurologie, v objektu by mělo být minimálně 20 + 20 lůžek pro každou ze služeb pro nemocné osoby.

Zařízení tak bude kooperovat s fakultní nemocnicí.

Mezi požadavky na pronájem tak bylo například to, že minimální rozsah lůžek u DIOP i NIP musí být 20 lůžek, v každé ze služeb. Vhodná je i další lůžková zdravotní péče. Zároveň budou garantovány poskytované služby v souladu s požadavky FNHK. Nájemce pak musí zahájit provoz takového centra do konce roku 2020, přičemž smlouva o nájmu nebytových prostor je uzavřena na dobu určitou, celkem 8 let.

Oznámení o zahájení řízení stavebních úprav objektu a nástavbě se objevilo na úřední desce magistrátu, podala ho společnost Estrella Health. Subjekt bude dle smlouvy zveřejněné v registru smluv, platit fakultní nemocnici měsíční nájemné ve výši 279 tisíc korun, za 1 metr čtvereční 92 korun.

Stará nemocnice tak dostane nové využití v podobě intenzivního lékařského provozu, tolik potřebného. V tomto areálu funguje ještě rehabilitační klinika, klinika pracovního lékařství a protetika. Speciálním místem je pak místní kaplička.

Stará nemocnice se stala první nemocnicí v Hradci Králové a byla otevřena v roce 1887. Ještě do roku 2011 sídlila v budově neurologická klinika. S rozvojem města vznikla potřeba vybudovat nemocnici v novém areálu. Tento záměr se podařilo naplnit ve dvacátých letech 20. století.


  SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU


  Facebook

  X

  Instagram

  Threads

  16 624

  3 020

  2 612

  334


  #TWEETY

  ~PANORAMA

  @MENÍČKA  Koncept studie Velkého náměstí